Komplette
energiløsninger
som gir hvilepuls

Vi utvikler og leverer enkle og effektive løsninger for energistyring til boligselskap og bedrifter - både måling, rapportering og styring av energiforbruk.

Boligselskap

Se tjenester

Fra 1. oktober 2021 ble selskapet Smartly AS og selskapet Lyse Energisalg AS fusjonert og tok navnet Lyse Energi AS.
Lyse Energi AS er et heleid datterselskap av Lyse, og leverer produkter og tjenester under merkenavnet Smartly.