FORDELSOVERSIKT

Her kan du se fordelene vi har til våre
forskjellige kundesegmenter.
Bilde av mennesker som styrer lys via en mobilapp

FORDELER FOR BOLIGSELSKAP

En rekke boligselskap har felles leveranser av fjernvarme og varmtvann. Smartly sørger for at hver enkelt leilighet eller næringsseksjon får en egen måler, og på denne måten kan ha kontroll på eget forbruk. Man sikrer både riktig og rettferdig fordeling av energikostnader.
Les mer om tjenester for boligselskap
ilde av elbil som lades

FORDELER FOR UTBYGGERE

Smartly er en erfaren, solid og langsiktig leverandør av smarthjem-tjenester. Vi tilbyr et bredt spekter av løsninger, samlet i én helhetlig leveranse. Vi rådgir og følger opp hele leveransen fra prosjektplanlegging, helt til sluttbruker har flyttet inn. Boliger med Smartly sine tjenester installert, fremstår som mer attraktive, har høyere grad av komfort og er tilrettelagt for god energieffektivitet.
Les mer om tjenester for utbyggere
Bilde av en kvinne som bruker et styringspanel til å se hvem som står utenfor døren

FORDELER FOR BEDRIFTER

Smartly velger ut og setter sammen produkter fra markedsledende produsenter som gjør folks hjem enklere, tryggere og mer verdt. Vi tar oss av all kundeservice når boligen er overlevert til kunden.
Les mer om tjenester for bedrifter