INVADE

Kombinerte løsninger med elbillading, solenergi, varmestyring og energilagring.
Bilde av Horizon 2020
Sammen med 11 europeiske aktører deltar Lyse AS i EUs Horisont 2020-prosjekt Invade.

Prosjektet Invade, (heretter benevnt «Prosjektet») handler om å ta i bruk nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi lagres, brukes og produseres på. Prosjektet har fått tildelt til sammen 125 millioner kroner, hvorav 68 millioner går til Prosjektets fem norske partnere. Gjennom Prosjektet vil man legge til rette for økt konkurranse i energimarkedet og fremme nye forretningsmodeller og strategier for eksisterende energi- og teknologiselskaper, samt stimulere nye, innovative aktører i energisektoren til å etableres.

​​I løpet av prosjektperioden skal det testes ut skybaserte løsninger i kombinasjon med elbillading, solenergi, varmestyring og energilagring, og totalt vil opptil 70 husstander i Rogaland velges ut som prosjektboliger (heretter benevnt som «Pilotdeltaker»). Pilotdeltakere i Prosjektet får en unik mulighet til installere en eller flere av disse løsningene i sin prosjektbolig til en rabattert pris. Dette er nærmere berørt i egen avtale som inngås med det selskapet som leverer de aktuelle tjenestene. ​​

Les mer om EU sitt Horisont 2020: Invade prosjekt her.