OM OSS

Vi utvikler og leverer enkle og effektive løsninger for energistyring til boligselskap og bedrifter.
Våre Smartly løsninger for energistyring besørger måling, rapportering og styring av energiforbruk. Gjennom samarbeid med markedsledende partnere og med støtte fra internasjonale EU-prosjekter for innovasjon, fokuserer vi stadig mer på fleksibel effekt-/energistyring for boligselskaper og bedrifter. Det utvikles løsninger for bl.a. solcelleanlegg i kombinasjon med lagringsløsninger (batterier), i tillegg til elbillading og andre effektkrevende komponenter. Målet er å bidra til at våre kunder får levert nok effekt, til riktig tid, og til en så lav kost som mulig.

Høsten 2021 ble selskapet Smartly AS og selskapet Lyse Energisalg AS fusjonert og tok navnet Lyse Energi AS. Lyse Energi AS er et heleid datterselskap av Lyse, og leverer produkter og tjenester under merkenavnet Smartly. Lyse står for langsiktighet og bærekraft og målet er å bidra til livskvalitet og konkurransekraft i nærsamfunnet. Verdiene som skapes brukes til vekst og samfunnsbygging. Vi har en visjon om å være mer enn et selskap, både for våre kunder, for våre eiere og for våre ansatte. Lyse er eid av 14 kommuner i Sør-Rogaland.
Se våre tjenester
Illustrasjonsbilde
Lyse-konsernet hadde i 2021 et halvårsresultat før skatter på 1.309 millioner kroner, og sysselsetter ca 1 400 personer. For ytterligere informasjon om Lyse konsern, se www.lysekonsern.no.

Lyse har driftsansvar for de smarte løsningene som blir prosjektert, montert og satt i drift, og har et eget kundesenter tilgjengelig for bedrifter, utbyggere og beboere.
Lyse Energi AS er totalleverandør av energirelaterte tjenester knyttet til styring av energi for boligselskaper og bedrifter slik som energiservice (individuell måling og fakturering av energiforbruk) og ladeløsninger for hybrid- og elbiler. I sum vil dette bidra til redusert energiforbruk og et positivt klimaregnskap.

Noen av Lyses andre forretningsområder:

Altibox – Fiberbasert infrastruktur, bredbånd og tv-løsning
Fornybar energi - Vannkraft, solenergi, kjøling, biogass og fjernvarme.