OM OSS

Smartly utvikler og drifter smarte løsninger i tråd med markedsbehovet.
Vi er et heleid datterselskap av Lyse. Lyse står for langsiktighet og bærekraft og målet er å bidra til livskvalitet og konkurransekraft i nærsamfunnet. Verdiene som skapes brukes til vekst og samfunnsbygging. Vi har en visjon om å være mer enn et selskap, både for våre kunder, for våre eiere og for ansatte. Lyse er eid av 14 kommuner.

Smartly utvikler og leverer enkle og effektive løsninger for energistyring til boligselskap og bedrifter, med hensyn til måling, rapportering og styring av energiforbruk. Gjennom samarbeid med markedsledende partnere og med støtte fra internasjonale EU-prosjekter for innovasjon, fokuserer Smartly stadig mer på fleksibel effekt-/energistyring for boligselskap og bedrifter. Det utvikles løsninger for bl.a. solcelleanlegg i kombinasjon med lagringsløsninger (batterier), i tillegg til elbillading og andre effektkrevende komponenter. Målet er å bidra til at våre kunder får levert nok effekt, til riktig tid, og til en så lav kost som mulig.
SE VÅRE TJENESTER
Illustrasjonsbilde
Lyse-konsernet hadde i 2019 et årsresultat før skatter på 1.689 millioner kroner, og sysselsetter ca 1.200 personer. For ytterligere informasjon om Lyse konsern, se www.lysekonsern.no. Smartly har driftsansvar for de smarte løsningene som blir prosjektert, montert og satt i drift, og har et eget kundesenter tilgjengelig for bedrifter, utbyggere og beboere.
Smartly er totalleverandør av energirelaterte tjenester knyttet til styring av energi for boligselskaper og bedrifter slik som energiservice (individuell måling og fakturering av energiforbruk) og ladeløsninger for hybrid- og elbiler. I sum vil dette bidra til redusert energiforbruk og et positivt klimaregnskap.

NOEN AV LYSES FORRETNINGSOMRÅDER:

Smartly – Fremtidens teknologi i hjemmet
Lyse Neo – Fjernvarme, naturgass og biogass
Altibox – Fiberbasert infrastruktur og moderne flater for TV- og streaming-tjenester
Fornybar kraft – Vann og sol (produksjon og distribusjon)