TJENESTEOVERSIKT

Her finner du en oversikt over tjenester vi tilbyr, tilpasset deg og dine behov.
Bilde av mennesker som styrer lys via en mobilapp

ENERGISERVICE

Har ditt boligselskap felles leveranser av fjernvarme og varmtvann? Smartly sørger for at hver enkelt leilighet eller næringsseksjon får en egen måler, og på denne måten kan ha kontroll på eget forbruk. Dette sikrer igjen både riktig og rettferdig fordeling av energikostnadene.
ilde av elbil som lades

ELBILLADING

Med Smartlys ladeløsning betaler elbileiere for eget strømforbruk ved lading. Brukeren registrerer kredittkortet i lade-app’en. Innbetaling for brukeren overføres til boligselskapet for å dekke felles strømregning, og sikrer en rettferdig og trygg form for lading.
Bilde av en kvinne som bruker et styringspanel til å se hvem som står utenfor døren

SOLENERGI

Hva om du selv kunne produsere energien bygget ditt bruker? Smartly leverer solenergi kombinert med løsninger for mellomlagring av energi i batterier. Våre kunder klarer å få kontroll over sine energikostnader ved hjelp av våre fleksible løsninger hvor egenprodusert energi benyttes til å redusere effekttopper, eller rett og slett til lading av elbil.
Bilde av en kvinne som bruker et styringspanel til å se hvem som står utenfor døren

PORTTELEFONI

Smartly dørkontroll tilbyr en fleksibel, moderne og kostnadseffektiv løsning for boligselskaper og næringsbygg. Den varsler et veggmontert styringspanel, mobilen din eller nettbrettet når noen ringer på, og lar deg fjernstyre ytterdøren.
Bilde av en mann som styrer varme og lys via en mobilapp

HJEMMEAUTOMASJON

Har du opplevd det smarte huset? Huset som kjenner deg og din families behov og ønsker - som lærer av dine vaner, gir deg hvilepuls og full oversikt. Smartly sørger for at dører, varme, lys, elbillading og andre viktige funksjoner i hjemmet og på hytta, kan styres fra samme sted.