Elbillading

Smartly tilbyr en totalløsning for lading for både bedrift, borettslag, sameie og utbygger. Vi tar ansvar for alt fra valg av ladere, prosjektering, installasjon, kostnadsfordeling og drift av ladeanlegget. Vi samarbeider med de beste produsentene av smarte ladere, både Schneider, Salto og Zaptec, og har rammeavtaler med flere entreprenører som har solid erfaring med anlegg for lading av elbil. 

Med ladeløsning fra Smartly får hver elbileier en regning fra Smartly som inkluderer strømforbruket siste periode. Flere elbileiere kan dele på samme lader, slik at en får fordelt installasjonskostnadene. I tillegg utnytter ladeløsningen ledig kapasitet i sameiets strømnett slik at en kan lade raskere når det er mulig. Smartly leverer kundeservice hele døgnet, syv dager i uka, hele året - som en del av tjenesten.

Kontaktskjema

Smartly assisterer 

Smartly leverer kundeservice hele døgnet, alle dager, hele året. Elbilbrukere som oppdager en lader som ikke virker, har problemer med å laste ned app, eller trenger hjelp til noe annet, får hjelp av Smartly direkte. Enkelt for deg, enkelt for sameiet/utbygger/bedrift.

Privatpersoner med elbillading fra Smartly får også samme service.

Laderen vet hvem som lader

En app eller brikke som identifiserer den enkelte bileier, gjør at Smartly-systemet vet hvem som lader og hvor mye som lades. Dette gjør
det enkelt å ha flere brukere på samme lader, og systemet skiller på om dette er brukere som skal lade gratis (eksempelvis ansatte i en bedrift) eller brukere som skal betale for ladingen (besøkende). Man kan også bruke samme
RFID-brikke du har fått fra Elbilforeningen.

Felles lader for flere biler

Med ladeløsning fra Smartly vil hver enkel bruker betale for sitt eget forbruk. I praksis skjer dette ved at brukeren registrerer kredittkort i lade-app’en, og trekkes for faktisk forbruk hver gang han/hun lader. Brukernes lading overføres til borettslaget/sameiet/bedriften månedlig, for å dekke felles strømforbruk.

Dette betyr også at flere brukere kan dele samme ladestasjon. Forbruket registreres ved at
man låser opp ladestasjonen med en RFID-brikke (nøkkelkort eller nøkkelknippe-brikke), eller via lade app’en, og avsluttes når bilen er fulladet
eller brukeren avslutter ladingen. Komplett laderapport for hele anlegget samlet, kommer månedlig. Smartly har kundeservice hele døgnet, syv dager i uka, hele året, som en del av tjenesten.

Rettferdig kostnadsfordeling

I borettslag og sameier kan det bli spørsmål om både kapasitet og rettferdig fordeling av kostnadene ved strømforbruk. Dette har Smartly funnet en god løsning på. Med dynamisk
energistyring og en betalingsordning som sørger for at den som bruker strømmen betaler
for den, blir det både nok strøm til alle og en rettferdig kostnadsfordeling.

Utnytter tilgjengelig strøm

Smartly tilbyr ladere som bruker overskuddsstrøm i anlegget, til å lade bilen. Det vil si at det lades raskere om natten, og på andre tidspunkter når for eksempel koketopp, vaskemaskin og snøsmelteanlegg ikke trekker så mye strøm.

Ett kontaktpunkt

Smartly er kontaktpunkt både for styret i borettslaget/utbygger/bedrift og beboerne/sluttbrukerne. Vi har spisskompetanse på ladeløsninger for elbil, og gratis support hver dag, hele døgnet.  Vi prosjekterer løsningen, koordinerer med elektrikere, kvalitetssikrer at anlegget virker som det skal, og sørger for å drifte løsningen, både under og etter garantitiden.

Leverandøruavhengig

Smartly sørger for at den som lader bilen sin, betaler for sitt eget strømforbruk, helt uavhengig av laderens produsent, så lenge de har tilfredsstillende kommunikasjonsløsning. De optimale anleggene for lading av elbil er forholdsvis homogene, primært på grunn av ulik teknologi for strømfordeling.  

Kundeservice 24/7

Smartly har kundeservice hele døgnet, alle dager, hele året. Elbilbrukere som oppdager en lader som ikke virker, har problemer med å laste ned app, eller trenger hjelp til noe annet, kan når som helst få hjelp av Smartly. En enkel løsning for både brukeren og for bedriften/borettslaget. Samme service får også privatpersoner som har elbillader fra Smartly.

Bestill billading fra Smartly

Det er elektrikeren som installerer Smartly, som all annen el-installasjon. Sameie/utbygger/bedrift velger selv elektroinnstallatør. Smartly kan koble deg opp mot en elektriker om du ønsker det.

bestill elbillading